top of page

Hva er ISO 14001 sertifisering?

ISO 14001 er et samlenavn for internasjonale miljøstandarder. Verktøyet skaper et system som hjelper med å kontinuerlig redusere bedrifters miljøpåvirkning, og som sørger for at miljøarbeidet holder mål. For å få ISO 14001-sertifisering, må det finnes et tydelig fokus på miljøforbedrende tiltak, resultatene må registreres og målene må justeres – hvert år.

 

I Nordic Choice Hotels er alle hotell ISO 14001-sertifisert, og hvert hotell har en miljøkoordinator som sørger for at miljøarbeidet gjennomføres, registreres og følges opp i hotellets miljøsystemer. For å sikre kontinuerlig forbedring, får hvert år et utvalg hoteller tilgang til BærekraftsCoach gjennom GreenCo. BærekraftsCoachen skal støtte miljøkoordinatoren i dens arbeid, og fungere som hotellets internrevisor og coach.

 

Et eksternt revisjonsselskap (DNV GL) gjennomfører årlige revisjoner på hotellene og hovedkontoret, og ser til at Nordic Choice Hotels til enhver tid fortjener sertifiseringen.

bottom of page