top of page
Tidligere prosjekter

GreenCo jobber med miljøsertifisering og oppfølging av virksomheter som ønsker å være best på miljø, bærekraft og samfunnsansvar.

 

I årene 2013 - 2020 hadde vi et stort samarbeid med Nordic Choice Hotels (nå Strawberry) og Sustainergies. Vi administrerte Bærekraftscoach og PenguinTour prosjektene for dem.

 

BærekraftsCoach: en ansatt student innenfor relevant studie fulgte opp et lokalt hotell innenfor ISO14001 sertifiseringen som hotellene innehar i et kalenderår. Prosjektet omfattet rekruttering, ansettelse, prosjektstyring, administrasjon og rapportering gjennom dialog med oppdragsgiver. Årlig ble det ansatt 10 - 20 studenter i prosjektet de seks årene dette ble drevet. 

For hotellene sikret dette kontinuerlig oppdatering og fokus på ulike elementer innenfor ISO14001 og andre elementer i bærekraftsarbeidet, for kjeden sentralt sikret dette gjennomføringsevne og for studentene gav dette en unik mulighet for videreutvikling av interessen i temaene miljø, bærekraft og samfunnsansvar. 

bottom of page